ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.candykids.bg.


Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.candykids.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.


В тази страница се съдържат общите условия, според които “КЕНДИ КИДС“ ЕООД, ЕИК: 204245732,седалище и адрес на управление: гр. Варна,  ще осъществява продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.candykids.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди чрез използваното от него техническо устройство интернет адреса www.candykids.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.


При зареждането на която и да е от уеб страниците на МАГАЗИНА и следването на вградените хипер-връзки в него, както и при ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия.


Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.candykids.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.


 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ


Продуктите представени в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. “КЕНДИ КИДС“ ЕООД има право по всяко време и по своя преценка да извършва промени в публикуваните продукти, цени и условия, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им в съответната интернет страницата /категория/ на онлайн магазина: www.candykids.bg


“КЕНДИ КИДС“ЕООД има право да информира своите Потребители (предварително заявили своето съгласие) за направените промени и допълнения в съответните страници /категории/,продукти, цени, правила и условия, чрез своя електронен бюлетин.


Потребителят има право да заяви или да откаже по всяко време и по негова преценка получаването на информационен електронен бюлетин.


 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:


1.    Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.


2.    Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е “КЕНДИ КИДС“ ЕООД, ЕИК: 204245732.


3.    Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Варна,  телефон за контакт 0893 580 003, e-mail: candykids@abv.bg


4.    Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. Варна


5.    Посочената цена на стоките е крайна, тя е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя се калкулира отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.


6.    Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява допълнителни разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.


7.    Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите.


8.    Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”.


9.    Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора:


Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта или в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно.


За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.


Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: candykids@abv.bg, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).


В случай, че Потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, с изключение на допълнителните разходи направени за доставка, които Потребителят е заплатил директно на куриерската фирма изпълнител на транспортната услуга.


ОНЛАЙНМАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента в срок до 14 работни дни.


ОНЛАЙНМАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно при условие, че е запазен търговския вид /оригинална опаковка/и съответното количество.


Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.


Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.


Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.


Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.


При отказ Потребителят и връщането на стоките и при спазване на по-горе описаните условия транспортните разходи са за сметка на Потребителят.


 

РЕКЛАМАЦИИ


 • Потребителят има право да заяви рекламация за всяко несъответствие на стоката, когато след доставката и при първоначалния преглед са открити несъответствия с описаните характеристики на продукта.

 • При предявяване на рекламацията  на продукта Потребителя може да претендира за възстановяване на заплатената сума /по реда и условията регламентирани в ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ т. 9/ или да замени продукта с друг, като детайлите се уточняват на телефон 0893 580 003 или на e-mail:  candykids@abv.bg.

OСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ

 • Право на връщане

  В случай на неудовлетворение от направената покупка , имате право да върнете продукта в 14 -дневен срок считано от датата на получаване Кенди Кидс ЕООД се задължава да възстанови сумата Ви по банков път в 14- дневен срок считано от датата на получаване на пратката и след оглед за цялостен и ненарушен вид на стоката.

  Към пратката трябва да бъдат приложени касов бон  и попълнен формуляр за рекламация

  В случай, че нямате възможност за принтиране на формуляра, за Ваше удобство може да направите заявка за връщане  чрез имейл candykids@abv.bg като опишете всички данни изисквани във формуляра за рекламация

  Преди връщането на продукт , молим да ни информирате на телефон  0893 580 003

  Не изпращайте пратка с наложен платеж. Сумата се възстановява само и единствено по банков път !

   

  Адрес за връщане или замяна на продукт:

  Гр.Варна

  Офис  Еконт  Експрес  Бул.Република 59

  Кенди Кидс ЕООД

  Тел: 0893 580 003

Замяна на продукт

Като клиенти на Кенди Кидс  имате право в 14- дневен срок считано от датата на получаване да замените стока за друг размер или друг артикул , като е нужно да се свържете с нас на телефонен номер 0893 580 003 , за да уточним детайлите.

След което е необходимо да направите новата поръчка отново през онлайн магазина, като в поле „Коментар към поръчка”  трябва да опишете кой продукт с кой желаете да бъде заменен и съответния размер.

Ако новият продукт е с по-висока цена, е нужно да заплатите разликата, чрез наложения платеж.

Ако новият продукт е с по-ниска цена, разликата Ви се запазва и при следваща поръчка Ви се приспада от крайната цена.

 

Важно условие при замяна на продукт:

-Продуктът трябва да  е със запазен цялостен вид, опаковка, етикет, както при получаването му

- Продуктът не трябва да е минавал през никаква обработка, пране, гладене, химическо чистене

- Продуктът трябва да е без никакви повреди в следствие на пробване

- Трябва да приложите в обратната пратка касовия бон от първата доставка.

- Върнете продукта задължително с опция преглед

Ако върнат от клиента продукт не отговаря на гореописаните условия,   Кенди Кидс  си запазва правото да върне продукта на клиента.

Молим да обърнете внимание, че при замяна на продукт , разходите за транспорт са за Ваша сметка и в двете посоки единствено чрез куриерска фирма Еконт Експрес

 РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ


Регистрацията на потребител е задължителна, за да се извършват покупки чрез магазина.


Предоставените данни от потребителя, при своята регистрация са доброволни.


Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.


 


СЪГЛАСИЕ


С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.ЛИЧНИ ДАННИ


“КЕНДИ КИДС“ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД с рег. № 424333


Личните данни, получени от Потребителя при своята регистрация ще бъдат използвани от “КЕНДИКИДС“ ЕООД  единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали въпроси и до уточнения, свързани със съответната поръчка.


Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.


Потребителите могат да получат информация за личните им данни през делнични дни между 10:00 и17:00 часа на телефон: 0893 580 003 или на e-mail: info@candykids.bg.
СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми “КЕНДИ КИДС“ ЕООД незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.


“КЕНДИ КИДС“ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.


Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанася своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. “КЕНДИ КИДС“ ЕООД не носи отговорност за не доставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.


 

ПОРЪЧКИ


Електронният магазин на “КЕНДИ КИДС“ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.


При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се информира за общата стойност на поръчката и се задължава да я заплати при получаването и, с изключение ако не е уговорено друго.


Всяка поръчка се смятат за успешно направена, когато Потребителят получи потвърждаващ имейл за подадена поръчка.


Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:


    Липса на наличност на поръчаната стока.

    Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.


При възникване на проблеми с доставката по вина на “КЕНДИ КИДС“ ЕООД всички допълнителни разноски са за сметка на “КЕНДИ КИДС“ ЕООД. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.


 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


1.    Наложен платеж при получаване на поръчката.


 

СТАТУСИ НА ПОРЪЧКИ


Нова: Поръчката е успешно приета.

Хронология: Може да следите движението на поръчката като посетите Вашия профил и изберете Хронология.

Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на “КЕНДИ КИДС“ ЕООД.

Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.

Доставена: Поръчката е доставена до клиента.


 


ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИНА


 • ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ СА АВТОРСКИ И СА СОБСТВЕНОСТ НА "КЕНДИ КИДС" ЕООД.

 • ЗАБРАНЯВА СЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО (КОПИРАНЕТО) НА ЧАСТИ ИЛИ ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ТЕКСТОВЕ И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ) И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ И ОНЛАЙН МАГАЗИНИ, БЕЗ ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА "КЕНДИ КИДС" ЕООД.

 • ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЗАБРАНАТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПЕРИОДИЧНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОВЕРКИ И ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НАРУШАВАНЕ НА ТАЗИ ЗАБРАНА И НЕ СЪГЛАСУВАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ (ТЕКСТОВЕ И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ), ЩЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ЕДНОКРАТНИ ПИСМЕНИ УВЕДОМИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДО НАРУШИТЕЛИТЕ.

 • СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПИСМЕНОТО УВЕДОМЛЕНИЕ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШИТЕЛИТЕ ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ПРЕКРАТЯТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО СА ОБЕКТ НА НАРУШЕНИЕТО В СРОК ДО 3 РАБОТНИ ДНИ.

 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪГЛАСУВАНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ СОБСТВЕНОСТ НА "КЕНДИ КИДС" ЕООД И НАРУШИТЕЛЯТ НЕ Е ПРЕДПРИЕЛ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ, РЪКОВОДСТВОТО НА "КЕНДИ КИДС" ЕООД ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА САНКЦИОНИРАНЕ НА НАРУШИТЕЛЯ.


ЛИНК КЪМ ИНСТИТУЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


При наличие на спор относно извършена покупка, за която не е постигнат консенсус между страните на сделката /покупката/ съгласно чл. 181н ал.4, може да потърсите съдействие на:


https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show